JuJutsu is meer dan een krijgskunst, het is een levenswijze.  Deze levenswijze is gebaseerd op het naleven van de zeven principes van de Bushido code, de ‘weg van de krijger’ te weten: Rechtschapenheid (gi), moed (yu), vriendelijkheid (jin), respect (rei), eerlijkheid (makoto ), eer (miyo), loyaliteit (chugi).  Als beoefenaar van het JuJutsu moeten wij deze ethische principes uitdragen en naleven, ook in het dagelijks leven buiten de dojo.

In het verlengde hiervan moeten er een aantal regels gerespecteerd worden in de Dojo. Het woord ‘Dojo’ kan vertaald worden als de plaats (Jo) waar men ‘de weg’ of ‘het pad’ (Do) beoefent om zichzelf te perfectioneren, in dit geval de weg van het JuJutsu (JuJutsu do).

Zonder enige vorm van etiquette of regels is er geen discipline en bovendien getuigt dit van een gebrek aan respect voor de eeuwenoude Oosterse tradities die integraal deel uitmaken van de JuJutsu krijgskunst zoals wij deze beoefenen en die deze kunst zo mooi maakt.  Het naleven van de verschillende etiquette regels begint reeds bij onze jongsten (groep 6-9j) die hier geleidelijk worden vertrouwd mee gemaakt.