Om het niveau van kennis en vaardigheid van de JuJutsuka’s aan te duiden wordt er gebruik gemaakt van een systeem van gekleurde gordels.  Hierbij onderscheiden wij de leerling (kyu) graden en de meester (dan) graden.

Aan elke graadverhoging gaat een zekere tijdspanne vooraf waarop de nieuw aangeleerde technieken worden ingestudeerd gevolgd door een examen.  Deze examens worden in de Asahi club 2 keer per jaar georganiseerd: in februari en juni.  In het trainingsschema worden tevens regelmatig kyu trainingen georganiseerd.  Deze trainingen staan integraal in het teken van de voorbereiding van de examens.  De trainers staan dan ter beschikking van de leerlingen om te helpen, vragen te beantwoorden, technieken nog eens uit te leggen, te demonstreren enz.

In onze club wordt er een onderscheid gemaakt tussen de graden bij de jeugd en deze bij de volwassenen vandaar dat we spreken over het ‘Jeugd JuJutsu’ en het JuJutsu.

Bij het jeugd JuJutsu wordt er naast de gordelverhogingen tevens gewerkt met de zogenaamde streepjes.  Deze manier van werken is motiverend voor de kinderen die dan sneller kunnen toeleven en werken naar de volgende examens.  Na elke gordelverhoging krijgen zij ook een diploma uitgereikt door de trainer.

De aangeleerde technieken worden ook aangepast aan de leeftijd van de JuJutsuka’s.  Zo bestaat  het lesprogramma van onze kleinsten (6-9j) bijna integraal uit het aanleren van basistechnieken uit het judo.

In de volgende leeftijdsgroep (10-14j) gaan we geleidelijk over naar meer uitgesproken JuJutsutechnieken.