In 1986 werd de Asahi club (betekent letterlijk rijzende zon) boven de doopvont gehouden door haar stichter en bezieler, Ernest Debrun  Na aanvankelijk gestart te zijn met karate in het Brusselse schakelde hij vrij snel over naar het judo.  Hierin klom hij op tot 2de dan, behaalde een BLOSO B trainersdiploma en slaagde in het examen scheidsrechter.

Hij was lid van Judocentrum Leuven, werd assistent trainer van Eric Veulemans (technisch directeur van de Vlaamse Judo federatie) bij Hajime Linden, stond mee aan de basis van oprichting van de judoclub in de 22ste logistieke Wing van de luchtmacht te Evere en gaf judoles aan de leerlingen van de Koninklijke Militaire School te Brussel.

Maar meer nog dan in het judo vond hij zijn gading in het  JuJutsu waarop hij zich zou toeleggen en wat uiteindelijk zijn levenswerk zou worden.  Onder begeleiding van diverse meesters ontwikkelde Ernest Debrun in de loop der jaren zijn eigen vorm van het JuJutsu die we Asahi Ryu JuJutsu noemen.  (ryu betekent school of stijl).  Deze wordt gekenmerkt door efficiënte en gemakkelijk aan te leren technieken die ook nog op hogere leeftijd kunnen worden toegepast.  Opnieuw vond hij de weg naar de schoolbanken en slaagde in de BLOSO VTS A trainerscursus JuJitsu algemeen gedeelte.

Soké Ernest Debrun was tevens één van de eersten die lessen zelfverdediging organiseerde voor senioren én mindervaliden.  Aldus slaagde hij erin om via de weg van het ‘budo’mensen een vorm van zelfvertrouwen te geven waardoor hun weerbaarheid in de maatschappij werd vergroot en dit zowel op sociaal als op professioneel gebied.  Na een succesvolle start werd 6 jaar later, in januari 1992 de jeugdclub boven de doopvont gehouden waar de klemtoon lag op het beoefenen van het judo.

In 1999 ging de jeugdclub op eigen benen staan onder de benaming Asahi judoclub, weliswaar onder de koepel van de Asahi JuJutsuclub.  Diverse jeugdtrainers zorgden voor de begeleiding van de jongeren waaronder de betreurde Pierre Van Belle, Jean Dekeyser, Hans Vanbeneden, Christophe Clonen, Wouter Andries, William Wynants en Bert Casselman.  Dit waren allen trainers die hun vorming hadden gekregen in de schoot van de Asahi club waar ze ook hun zwarte gordel behaalden.

Buiten de trainingen in zijn club bleef Ernest Debrun zich ook inzetten voor de senioren waarvoor hij jaarlijks één of meerdere seminaries organiseerde, doceerde hij het JuJutsu in binnen –en buitenland en was een graag geziene gast in tv programma’s  zowel van de nationale als regionale omroepen.

Door de jaren heen vonden vele krijgskunstliefhebbers de weg naar de ASAHI dojo waar in totaal een 30tal onder hen erin slaagden de zwarte gordel te behalen. Enkelen onder hen zoals Eddy Vonckx en Wouter Andries gingen hun eigen weg en stichtten hun eigen dojo of  club.

Al deze inspanningen bleven niet onopgemerkt.  In 1994 werd Ernest Debrun de eretitel ‘Laureaat van de sport’ toegekend door de stad Leuven.  In juli 2005 werd hij opgenomen in de ‘Universal Martial Arts Hall of Fame’ in Houston, Texas en benoemd tot international advisor binnen de Universal Martial Arts Hall of Fame.  Deze eer vormde een terechte internationale bekroning van een leven in het teken van de krijgskunsten.

Een jaar later, in 2006 werd hem de 10de dan JuJutsu toegekend, dé ultieme bekroning voor een meester in de krijgskunsten.  De bevriende federatie All Style JuJutsu vereerde hem met de eregraad van 9de dan.  Tijdens de nationale JuJutsu stage, georganiseerd ter gelegenheid van het 20 jarig bestaan van de Asahi club werd hem door de examencommissie van de Flanders JuJitsu Schools de eretitel van 7de dan Fros JuJitsu toegekend als verdienste voor meer dan 40 jaar inzet voor de krijgskunsten, het JuJutsu in het bijzonder.

2006 vormde ook een scharnierjaar in de geschiedenis van de club.  Na 20 jaar Asahi en meer dan 40 jaar meedraaien in het gevechtssportwereldje vond Ernest Debrun dat de tijd rijp was om, in het belang van de toekomst van de club, op 72 jarige leeftijd! een stapje terug te zetten.  Stilaan maar zeker begon hij te werken aan het verzekeren van zijn opvolging.

Aan het eind van het seizoen 2006-2007 droeg hij de fakkel over aan één van zijn leerlingen, Peter De Wortelaer.  Peter kan terugblikken op meer dan 25 jaar in de gevechtssportwereld,  stond mee aan de wieg van de oprichting van de Savate Club Leuven (Frans boksen) en was gedurende meer dan 10 jaar trainer kickboksen in het New Fitness Center Leuven.  Ook hij vond hij de weg naar de Asahi dojo waar hij  gegrepen werd door de JuJutsu microbe.  In 2005 behaalde hij de zwarte gordel 1e dan alsook het BLOSO trainersdiploma ‘Initiator Jeugdsportbegeleider JuJitsu’ aan de Vlaamse trainersschool (VTS).  In de loop van de volgende jaren slaagt hij in de examens algemeen gedeelte trainer A en behaalt hij het diploma van trainer B JuJitsu Stijl.  In juni 2007, slaagt hij in het examen 2de dan, in september 2012 behaalt hij zijn 3de dan en in februari 2018 slaagt hij in het examen 4de dan.

Vanaf het seizoen 2007-2008 staat er dus een nieuwe kapitein aan het roer.  Een schip met enkel en alleen maar een kapitein zou echter niet ver varen.  Meer dan ooit werd teamwerk het motto.  Een enthousiast bestuur en vernieuwde trainersstaf bestaande uit Peter De Wortelaer, Peter Goeseels, Bert Casselman en William Wynants maakte actief werk van de voorbereiding van het nieuwe seizoen.  Twee jongeren, Elias El Kharraz en Christopher Borucki werden assistent trainer bij de jeugd.  Later kregen ze het gezelschap van Thomas Durbin.

De basisfilosofie van de club zoals die werd uitgewerkt en gepropageerd door haar stichter, Ernest Debrun, werd integraal behouden:  De Asahi club was, is en blijft in eerste instantie een traditionele JuJutsu club.  De aangeleerde technieken zijn eenvoudig, efficiënt en ook toe te passen op latere leeftijd.

Wij blijven dus trouw aan onze roots maar staan open voor nieuwe ontwikkelingen in de wereld van de Martial Arts, meer bepaald deze op het domein van het JuJutsu.  Tevens werd er beslist om de jeugdclub en de volwassenenclub dichter bij elkaar te laten aansluiten en dit zowel wat de organisatie, de praktische werking als het lesprogramma betreft.

De benaming Asahi Judoclub werd dan ook vervangen door één gemeenschappelijke naam: Asahi JuJutsuclub.  Meer dan ooit willen we de nadruk leggen op onze jeugdwerking die het fundament vormt voor het succes van de Asahi club in de toekomst.  Deze inspanningen wierpen hun vruchten af, het aantal jeugdleden ging in stijgende lijn en bij de toekenning van de quality labels van de VJJF behaalden wij 3 gouden dangraden op rij, een bronzen en een zilveren ster.  Elk jaar viel onze jeugdwerking in de prijzen en daar zijn we dan ook heel fier op.

Het seizoen 2016-2017 vormde opnieuw een scharnierjaar in de clubgeschiedenis.  De ‘Asahi Ryu JuJutsu stijl’ werd door de Raad van bestuur van de VJJF erkend als ‘officiële erkende stijl’.  Een mooie bekroning voor het werk en de inzet van velen en dat op het ogenblik dat wij het 30 jarige bestaan van de club vierden met een schitterende stage.

Vandaag beschikken wij over een fijne groep trainers (Peter De Wortelaer 4de dan, Peter Goeseels 5de dan, Bert Casselman 2de dan, Kristof Vanderstappen 2de dan, Geert Demaret 2de dan, Raymond Ceulemans 1ste dan en Thomas Durbin 1ste dan) die garant staan voor de verdere uitbouw van de club in de toekomst die wij met veel vertrouwen tegemoet kijken.

In 2020 zetten wij een volgende stap in onze clubwerking, de Asahi club werd een vzw.  Het bestuursorgaan is samengesteld uit Peter De Wortelaer (voorzitter), Kristof Vanderstappen (ondervoorzitter), Pieter Mees (penningmeester), Thomas Durbin (secretaris) en Julienne Evers (bestuurder).

Net zoals iedereen worden wij ook getroffen door de Corona problematiek die onze werking bemoeilijkte.  Maar, we zijn er als club vrij goed doorgekomen en mochten in 2022 het 35 jarig bestaan van de Asahi JuJutsu Club vzw vieren met een mooie stage.