Het jaarlijks lidgeld bedraagt:

Jeugd: (Groepen 1 en 2)

  • 140 euro: Lidgeld club, Aansluiting VJJF, inclusief verzekering

Volwassenen: (Groep 3)

  • 170 euro: Lidgeld club, Aansluiting VJJF, inclusief verzekering

Vanaf het 3de lid van de familie -30 euro

Bij ons is het mogelijk om 4 gratis proeflessen te volgen!

Bankrekeningnummer BE48 0018 9424 7827

Asahi JuJutsu Club Leuven vzw