Het jaarlijks lidgeld bedraagt:

Jeugd: (Groepen 1 en 2)

  • 130 euro: Lidgeld club, Aansluiting VJJF, inclusief verzekering

Volwassenen: (Groep 3)

  • 155 euro: Lidgeld club, Aansluiting VJJF, inclusief verzekering

Vanaf het 3de lid van de familie -30 euro

Wij werken ook met het OMNIO statuut.