Het jaarlijks lidgeld bedraagt:

Jeugd: (Groepen 1 en 2)

  • 25 euro:  Aansluiting VJJF, inclusief verzekering
  • 100 euro: Lidgeld club

Volwassenen: (Groep 3)

  • 25 euro:  Aansluiting VJJF, inclusief verzekering
  • 125 euro: Lidgeld club