Alvast te noteren in de agenda’s: de jaarlijkse Ronin Combat Day! Gaan al mee: Peter D., Kristof, Bert, Geert, Piet, Raymond…wie nog?